Ciuma Ciuma
Menu

Discografia

Pastrocchio

Release Date: 18 July 2019
Available now on:
Loading tracks...

About the tunes, translation in Swedish, Italian and English

1. i skogen 5:30/ nel bosco alle 5:30/ 5:30 in the forest
Av S Delvecchio. Den kalla marsluften, doften av gran och skogens tystnad omvandlad till en livlig låt./ Di S Delvecchio. L’aria fredda di marzo, il profumo di abeti e il silenzio della foresta svedese, trasformata in una melodia vivace./ By S Delvecchio. The cold air of March, the scent of fir-trees and the silence of the Swedish forest, transformed into a lively tune.

2. galoppa, polkett & polka dell’Aquacalda
En svit av traditionella låtar. Galoppa och Polka dell’Acquacalda efter Melchiade Benni och en polkett från Sverige efter spelmannen August Bohlin. Den sista låten kallas “varmt vatten” och syftar till en plats nära Bologna i Italien./ Una suite di melodie tradizionali. Galoppa e polka dell’Acquacalda sono brani italiani dell’appennino bolognese, dal repertorio di Melchiade Benni. Polkett è un brano svedese secondo la versione del violinista August Bohlin./ A set of traditional tunes. Galoppa and Polka dell’Acquacalda after Melchiade Benni. Polkett from Sweden after the fiddler August Bohlin and the last tune is called “hot water” referring to a place near Bologna in Italy.

3. gökpolska/ polska del cucù/ cuckoo polska
En av de vanligaste låttyperna inom Svensk folkmusik är polskan. Denna är efter Gustaf Wallin från Västmanland. Gökpolskan refererar till fågelns läte och är ett tema som återfinns runt om i Europa./ Il tipo più comune di melodie tradizionali del repertorio svedese è la polska. Questo è la versione del violinista Gustaf Wallin dalla contea di Västmanland in Svezia. Gökpolska si riferisce al canto del Cucù, presente in tutta Europa./ One of the most common types of traditional tunes in the Swedish repertoir is the polska. This one is after the fiddler Gustaf Wallin from the county of Västmanland in Sweden. The cuckoo polska refers to the sound of the bird and the theme can be found all over Europe.

4. polska efter Strutz
En traditionell polska från Sverige med inbakade rytmer från Sardinien i Italien. Polskan är efter nyckelharpisten Gustav Strutz som levde på 1700-talet./ Un polska tradizionale svedese, nella versione del nyckelharpista Gustaf Strutz vissuto nel XVIII secolo./ A traditional Swedish polska after Gustaf Strutz with rythmical accents from Sardinia in Italy. Strutz played the nyckelharpa
and lived in the 18th century.

5. den gamle/ il vecchio/ the old one
Av J Paulson. Ett musikaliskt porträtt och hyllning till Ciuma./ Di J Paulson. Un ritratto musicale
dedicato a Ciuma./ By J Paulson. A musical portrait of, and a dedication to, Ciuma.

6. ad occ cius/ med slutna ögon / with closed eyes
Av S Delvecchio. Ibland är det när man sluter ögonen som man ser tydligare./
(Con gli occhi chiusi) Di S Delvecchio. A volte, chiudendo gli occhi, si può vedere più lontano./
By S Delvecchio. Sometimes closing your eyes allows you to see more clearly.

7. lilla fågel & te gezojme se erdh pranvera
Traditionell sång från Västmanland, Sverige som sjungs på dialekt, västmanländska och romagnolo (italiensk text av S Delvecchio). Följs av en Albansk låt från Scutari av Hasan Preza./
Canzone tradizionale in dialetto, ”västmanländska“ da Västmanland in Svezia e testo in
romagnolo di S Delvecchio, seguito da una melodia popolare albanese di Hasan Preza di Scutari./ Traditional song from Västmanland, Sweden, sung in dialect, “västmanländska” and “romagnolo” (Italian text by S Delvecchio). Followed by an Albanian tune from Scutari by Hasan Preza.

8. Mika
Av S Delvecchio. Den första låten duon spelade tillsammans. En hyllning till friheten och att leva sin dröm. Mika är namnet på Josefinas häst./ Di S Delvecchio. Il primo brano suonato insieme dal duo, dedicato al sogno di vivere come uno spirito libero. Mika è il cavallo di Josefina./ By S Delvecchio. The very first tune the duo played together. A dedication to the free spirit and to living your dreams. Mika is the name of Josefina´s horse.

9. pollonoise efter Landin
En traditionell låt efter klockare Gustaf Landin (född 1816) i Möklinta i Västmanland, Sverige./ Un brano tradizionale nella versione del campanaro Gustaf Landin (nato 1816) in Möklinta, contea di Västmanland in Svezia./ A traditional tune after the bell ringer Gustaf Landin (born 1816) in Möklinta in Västmanland county, Sweden.

10. suite gighe (Lanterna Magica-Giga Ferrarese-Giga Emiliana-Tresca)
Traditionella låtar från Emilia Romagna i Italien./ Danze tradizionali dell’Emilia Romagna./
Traditional tunes from Emilia Romagna in Italy.

11. stigar/ percorsi/ paths
By J Paulson.

12. ninna nanna/ vaggvisa/ lullaby
By J Paulson.

13. meeting point
By S Delvecchio and J Paulson.
En improvisation som sakta leder till ett tema, om att mötas, befinna sig i en känsla och att andas./ Un’improvvisazione che lentamente si sviluppa in un tema, per incontrarsi, respirare insieme ed essere vivi attraverso la musica./ An improvisation that slowly develops into a theme, about meeting each other, breathing and existing through the music.